Muziektherapie

 

Muziektherapie is een specifieke, non-verbale therapievorm. Bij de muziektherapie wordt muziek ingezet als middel. Het doel van een muziektherapeut is om moeilijkheden, conflicten of stoornissen te verminderen door middel van muziek. 

Muziek kan diep raken en heeft invloed op onder andere stemming. Muziek brengt een positieve lading met zich mee, waardoor men ontspanning, geluk en plezier beleeft. Muziektherapie leidt daarnaast tot rust, activering en het beleven en uiten van emoties. 

Bij de muziektherapie wordt van dit gegeven gebruik gemaakt door middel van het luisteren naar muziek en het maken van muziek. Denk hierbij aan (samen)zang, improvisaties, bandformatie en andere werkvormen. Deze werkvormen bieden nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie. 

Het is bij de muziektherapie niet belangrijk of jij een instrument kan bespelen of zo mooi mogelijk zingt, maar het gaat over jouw persoonlijk proces, waarbij gewerkt wordt aan jouw (leer)doelen en hulpvraag. 

 

 

Doelen

 

De muziektherapie wordt afgestemd op de persoon afhankelijk van de behoeften, de mogelijkheden, de hulpvraag en de persoonlijke doelen. 

Mogelijke doelen zijn:

  • leren uiten en benoemen van emoties; 
  • emoties leren herkennen en reguleren;
  • het reguleren van spanningen;
  • ontspannen en meer rust creëren; 
  • plezier beleven; 
  • stilstaan bij jezelf;
  • mogelijkheden ontdekken en succeservaringen opdoen;
  • in het hier-en-nu zijn;
  • beter in contact staan met jezelf en met de ander.